Bank konto:


Reg: 9570 Kontonr: 12012586. 
Må kun bruges til 
kontingent og interne arrangementer.


Reg:  5063 Kontonr: 1283830
Må kun bruges til ​eksterne arrangementer
Husk at angive navn og hvilket arrangement du vil deltage i.Allerød Linedance 


blev stiftet september 2016
Vi danser i Centerhallen, Lilledal 10, Allerød
Vi danser til al slags musik og ”forkerte trin” er bedre end ingen. 

 

Generalforsamling


Der Indkaldes til generalforsamling i Allerød Linedance søndag den 24. marts 2019 kl. 14.00 i Centerhallen. 
Lyngemessen


Vi mødes kl. ca. 11.30 i Lyngehallen og danser fra kl. 12.00-12.30 
Søg efter noget godt på hjemmesiden

Her bliver der løbende lagt billeder, indbydelser og andet godt.
Billede fra den første introduktionsaften
6. september 2016
Pia i aktion
Michelles begynderhold
Begynder+ i aktion
Let øvet på linie
Øvet svinger fusserne
Allerød Linedance Www.alleroedlinedance.dk alleroedlinedance@gmail.com CVR nr. 37489638