Bank konto: Reg: 9570 Kontonr: 12012586. Må kun bruges til kontingent og interne arrangementer.

Kontonummer, som kun må bruges til ​eksterne 
arrangementer: Reg:  5063 Kontonr: 1283830
Husk at angive navn og hvilket arrangement du vil deltage i.
Tak for kage
Allerød Linedance Www.alleroedlinedance.dk alleroedlinedance@gmail.com CVR nr. 37489638